Vláda schválila návrh milostivého léta na dluhy na sociálních odvodech.

Vážení čtenáři, milí klienti, živnostníci, drobní zaměstnavatelé i firmy, které mají dluhy na sociálních odvodech, by mohli letos od začátku července do konce listopadu dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného by jim sociální správa odpustila penále a exekuční náklady. Úhrada by byla možná i ve splátkách. Nový zákon s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila vláda.

Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Návrh právní normy dostane k projednání Parlament. Podle listinných podkladů k zákonu by se prominutí penále a nákladů mohlo týkat statisíců fyzických a právnických osob. Ty by mohly celkem uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun. Vláda schválila i návrh na mimořádné odpuštění úroků za daňové nedoplatky. „Považujeme to za důležitý krok, aby vláda dala lidem šanci vystoupit z šedé zóny a mít reálnou šanci srovnat své účty se státem. Neodpouštíme ten původní dluh, ten je nutné doplatit, ale promíjíme tu částku, která narostla na úrocích. To příslušenství dluh někdy velmi výrazně zvýšilo," sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Fiala označil možnost odpuštění penále při splacení dluhů za „dobré a užitečné opatření".

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k návrhu zákona uvedlo, že svým opatřením chce motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů. Očekává, že by zadlužených mohlo ubýt. Podle návrhu by se odpustilo penále a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do konce loňského září.

Sociální správa by platby prominula fyzickým i právnickým osobám. Akce by se nevztahovala na dluhy, které vymáhá soudní exekutor. Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. Dostal by odpověď, jak vysoký dluh má splatit. Pokud ho již uhradil a chybí doplatit penále a náklady, oznamovat by nejspíš nic nemusel. Správa by příslušenství k dluhu měla sama prominout. Při dluhu nad 5 000 korun by byly možné splátky. Pokud celková suma nepřesáhla 50.000 korun, měl by podle návrhu dlužník částku srovnat ve 12 měsíčních splátkách. První by měl poslat do konce letoška. U dluhu nad 50.000 korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo. Podle podkladů k zákonu má dluh na pojistném doplatit 715.000 fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun. Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262.000 právnických osob by mohlo srovnat až 36 mld. korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Úprava informačního systému úřadu by stála 30 mil. korun.

Podle České správy sociálního zabezpečení činilo do konce roku 2021 penále 0,05 procenta dlužných odvodů za každý kalendářní den prodlení. Od loňska odpovídá ročně repo sazbě České národní banky, která se navyšuje o osm procentních bodů. Výše se každý půlrok aktualizuje. Např. loni ve druhém pololetí byla sazba sedm procent, úrok z prodlení dosahoval tedy 15 procent. O prominutí penále mohou dlužníci žádat již nyní. Úřad ale vyhovět nemusí.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za využití Úřadu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, ČSSZ a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top