Velký výzkum agentury STEM/MARK v oblast zadlužení obyvatelstva a exekucí

Vážení čtenáři „Výkupů nemovitostí v Praze“, Česká asociace věřitelů hodlá předložit vlastní návrhy řešení problémů v oblasti exekucí.

S ohledem na skutečnost, že právě exekuce budou na podzim pravděpodobně důležitým tématem jednání Poslanecké sněmovny, která by měla začít projednávat hned dvě novely exekučního řádu, byl průzkum zaměřen na zjištění postojů veřejnosti k potenciálním změnám v této oblasti.

Konkrétně se jedná o návrh ministerstva spravedlnosti, který mj. prosazuje slučování exekucí vedených na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi či povinnou úhradu záloh na náklady exekuce ze strany věřitele, a „Pirátskou novelu“ směřující k zavedení tzv. exekutorské teritoriality, kdy by nové exekuce byly soudním exekutorům přidělovány podle centrálního pořadníku a bydliště dlužníka.

Cílem obou legislativních návrhů je zlevnit náklady exekučního řízení a oba by znamenaly, že by věřitel ztratil možnost volby exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky. Průzkum ukázal, že mezi širokou veřejností, stejně jako mezi velkou částí odborníků převažuje názor, že by věřitel měl mít právo vybrat si exekutora a zároveň také že má větší právo na to mít exekutora ve své blízkosti než dlužník.

Větší část občanů zároveň nesouhlasí s tím, aby exekutoři od věřitelů dostávali zálohu či měli garantovaný příjem bez ohledu na výsledek své práce.

Česká asociace věřitelů plánuje v návaznosti na výsledky výzkumu předložit zákonodárcům vlastní návrhy řešení problémů v exekuční oblasti. Významným přínosem by byla taktéž větší míra elektronizace a využívání dálkové komunikace v podobě povinného zřízení dálkového přístupu do spisu pro dlužníka i věřitele, povinných úředních hodin exekutora pro styk s veřejností minimálně 4 dny v týdnu či rozšíření Centrální evidence exekucí o informace od součinnostních subjektů jako zaměstnavatelé nebo banky. To by eliminovalo opakující se dotazy ze strany exekutorů a snížilo tak náklady všem zúčastněným.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím České asociace věřitelů, Advokátního deníku a Právního prostoru)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top