V České republice zřejmě vznikne centrální evidence dražeb.

Vážení čtenáři, v ČR asi vznikne centrální evidence dražeb, kterou bude spravovat ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR"). Počítá s tím nový zákon o veřejných dražbách, jehož návrh schválila vláda. V tiskové zprávě o tom informovalo MMR.

Jednorázové finanční náklady na vytvoření tohoto systému mají být pět milionů korun. Zákon má dále např. odstranit dosavadní nesoulad s občanským zákoníkem nebo zavést úpravu pro organizaci elektronických dražeb. Předlohu ještě musí schválit Parlament a kontrahovat (podepsat) prezident.

V současné době platí zákon z roku 2000, který má podle MMR některé zásadní nedostatky. Návrh nového zákona upravuje nesoulad s občanským zákoníkem. Část ustanovení stávajícího zákona je podle MMR nadbytečná, poněvadž je už dostatečně upravena v občanském zákoníku. Soudobá právní úprava elektronických dražeb je pak podle úřadu kusá až mezerovitá a existuje pouze ve vyhlášce. To má právě nový zákon změnit.

„Díky novému zákonu bude také podpořena elektronizace veřejných dražeb, vznikne nový informační systém pro vyhledávání veřejných dražeb a dražebníků. Stát a územní samosprávné celky budou moci nově zpeněžit veřejnou dražbou nejen vlastní nepotřebný majetek, ale nově i majetek, s nímž jsou oprávněny nakládat, například majetek zajištěný z trestné činnosti či nález," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

V souvislosti s předlohou by se měl také změnit živnostenský zákon. V něm se stávající koncesovaná živnost provádění veřejných dražeb přesune mezi živnosti vázané, a její získání tak bude pro zájemce méně náročné.

Roční náklady na provoz centrální evidence dražeb ministerstvo odhaduje přibližně na 500.000 korun. Plánovaný příjem z pokut je milion korun. „Celkové přínosy privátnímu sektoru představují 29 milionů korun ročně," uvádí MMR ve své zprávě. Podle ní spočívají výhody zejména v úpravě zveřejňování dražebních dokumentů, zrušení povinnosti odhadu ceny předmětu dražby a prohlídek u dražeb na návrh vlastníka. Dalšími výhodami jsou podle ministerstva úprava doručování a v některých případech zrušení požadavku na ověřené podpisy.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Ministerstva pro místní rozvoj a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top