V České republice klesá počet insolvenčních návrhů.

Vážení čtenáři, milí klienti, v meziročním porovnání čísla jasně dokládají, že oddlužení přestává plnit svoji roli. Nebezpečný trend by mohla zvrátit novela insolvenčního zákona, k jejímuž návrhu však mají experti řadu připomínek. S průtahy se potýká i termín jejího schválení. Odborníci na oddlužení varují před nebezpečným trendem.

Klesá totiž počet podaných insolvenčních návrhů, čímž se podrývá role oddlužení a zhoršujte to situaci dlužníků. Z meziročního srovnání vyplývá, že během 1. pololetí letošního roku se oproti stejnému období loňského roku snížil počet insolvenčních návrhů o 5,67 procent.

V mezikvartálním srovnání letošního roku sice zaznamenáváme nepatrný nárůst, který však neznamená příslib, že by situace dlužníků měla nabrat jiný směr. Srovnáme-li 2. čtvrtletí letošního roku se stejným obdobím loňského roku, je opět patrný pokles, který činí 3,14 procent.

Jednu z hlavních příčin představují vzrůstající nezabavitelné částky, díky kterým se oddlužení stalo nápomocným nástrojem jenom pro „bohaté", kterými jsou osoby s poměrně vysokými příjmy," popisuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním.

Vyjma vzrůstající nezabavitelné částky, jejichž základní výše se během dvou let zvýšila o 5 765 korun, lze pokles insolvenčních návrhů přičítat ještě jedné věci. Odborníci se domnívají, že část dlužníků by mohla čekat, jak dopadne projednávání novely insolvenčního zákona, která bude v prvním čtení projednávána na půdě Poslanecké sněmovny a která by mohla přinést často skloňovanou změnu. Tou největší je zkrácení doby pro oddlužení z 5 na 3 roky. Čekání se však prodlužuje. Reálně se nejeví ani počátek příštího roku, kdy měla novela vzejít v platnost.

„Začíná být jasné, že vláda řeší jiné priority. Novela insolvenčního zákona bude účinná nejdříve od 1. července příštího roku," podotýká Valášek. Současně mírní optimismus, který je s jejím přijetím spojován. Důvodem je skutečnost, že návrh novely nezohledňuje situaci občanů, kterým nezbývá dost finančních prostředků ze mzdy pro splácení

Tito lidé často zůstávají raději v exekucích, kde se nezabavitelná částka počítá jinak a na živobytí jim tak může zůstat řádově tisíce korun navíc, což je pro ně velmi zásadní," doplňuje Valášek a v souvislosti s tím doporučuje srovnat výši exekučních a insolvenčních splátek. S tím však návrh v tuto chvíli nepočítá.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Insolvence 2008 a webu Česká-justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top