Sněm exekutorů si zvolil nové prezidium.

Vážení čtenáři, milí klienti, na sněmu exekutorů, který se uskutečnil 29. dubna 2021 a jehož se zúčastnilo skoro 120 soudních exekutorů, bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory České republiky. Do svého managementu si sněm většinou hlasů zvolil pana Mgr. Jana Mlynarčíka, který se ujme funkce prezidenta, pana Mgr. Martina Tunkla, který byl zvolen viceprezidentem, paní JUDr. Vendulu Flajšhansovou, paní Mgr. Pavlu Fučíkovou a pana Mgr. Pavla Tintěru. Nově zvolené prezidium naváže na činnost předcházejícího vedení, jemuž skončil mandát ke dni 6. 4. 2021.

„Soustředit se musíme především na racionální legislativní úpravu exekuční činnosti. Jediným smysluplným řešením je tvorba nového moderního a jednoduchého exekučního řádu, jehož součástí bude úprava místní příslušnosti (pozn. tzv. zásady teritoriality) soudních exekutorů a který odstraní některé systémové nedostatky stávající právní úpravy exekučního řízení," konstatoval staronový prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

Činnost Komory se v nejbližší budoucnosti zaměří primárně na problematickou novelu exekučního řádu, kterou bude zanedlouho projednávat Senát.

Prezidium se bude i nadále věnovat celospolečenské osvětě ve vztahu k osobě soudního exekutora, exekuční činnosti a dluhové problematice obecně. „Potřebujeme být aktivní hlavně na sociálních sítích, kde se v současnosti odehrávají ty největší bitvy o veřejné mínění," prohlásil Mgr. Martin Tunkl, nový viceprezident Exekutorské komory ČR.

Rozšiřovat se též bude rozsah statistických informací, které Komora poskytuje už v současné době. Jedním z mnoha cílů je také zefektivnění komunikace mezi soudními exekutory a exekučními soudy.

V tomto ohledu bude prezidium prosazovat elektronizaci a digitalizaci všech procesů tak, aby kupř. i výměna exekučních spisů mezi soudním exekutorem a exekučním soudem mohla proběhnout bez obstarožních kompaktních disků.

„Činnost soudního exekutora by neměla být omezena pouze na vykonávání exekučních titulů. Současné evropské trendy totiž směřují k  rozšíření dalších činností soudních exekutorů např. na oblast mimosoudního vymáhání pohledávek (amicable recovery), provádění smírčích a mediačních řízení. I tímto směrem se proto bude činnost nového prezidia ubírat," uzavřel Mgr. Mlynarčík, prezident Exekutorské komory České republiky.

Mgr. Petr Jezdinský, podnikový právník (s použitím webů Exekutorské komory České republiky a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top