Resort spravedlnosti chystá další kroky k zastavení nezákonných exekucí.

Vážení čtenáři, jak víte i z naší aktuality, v uplynulých měsících požádalo Ministerstvo spravedlnosti soudy o informace, jakým způsobem přistoupily k zastavování nezákonných exekucí nařízených na základě neplatných rozhodčích doložek.

Odpovědělo 81 z 86 soudů a ministerstvo následně vyhodnotilo zaslaná data. Resort posléze připraví na podkladě informací od těch soudů, kde se zastavování takových exekucí daří nejlépe, metodický materiál, který doporučí, jak konkrétně postupovat.

„Soudy přistoupily k naší prosbě různým způsobem. Některé již podezřelé exekuce prověřují z vlastní iniciativy, jiné soudy na základě našeho zaslaného materiálu. Některé soudy uvedly argument, se kterým ale nemohu souhlasit, že nemají dostatečné personální a finanční kapacity, aby takové případy prověřovaly,” konstatuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová a doplňuje: „Dále mě velmi překvapily informace ze dvou soudů. Zde ani po medializaci tématu nezaznamenaly žádný zájem ze strany dlužníků. Ráda bych dodala, že dlužníci jsou účastníci řízení. To znamená, že by měli vyvinout také vlastní iniciativu. V případě podezření na nelegálnost rozhodčí doložky by se sami měli obracet na soudní exekutory s návrhy na zastavení exekuce.” Počty už prověřených a zastavených exekučních řízení však většina soudů neeviduje. Konkrétní číslo již vyřízených exekucí z ministerské tabulky nelze odhadnout ani predikovat. Soudy uvedly, že kontrola všech spisů potrvá v řádu roků.

V dalším právním kroku Ministerstvo spravedlnosti osloví vybrané soudy, jejichž metody se při zastavování nezákonných exekucí a evidenci vyřízených věcí zdají být nejefektivnější.

Resort justice na základě takto doplněných informací připraví metodický materiál, který bude shrnovat nejlepší praxi a doporučené postupy. Materiál vznikne v průběhu první poloviny roku 2020 tak, aby mohl být posléze interpretován všem soudům, které ho budou moci využít ve své aplikační praxi.

Zdroje:

https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-chysta-dalsi-kroky-k-zastavovani-nezakonnych-exeku-1,

https://advokatnidenik.cz/2019/12/23/ministerstvo-spravedlnosti-chysta-dalsi-kroky-k-zastavovani-nezakonnych-exekuci/.

Mgr. Petr Jezdinský, podnikový právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

 

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top