Resort justice informoval o zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Vážení čtenáři, milí klienti, díky dodatečně zvýšeným normativním nákladům dochází k další úpravě nezabavitelné částky. Dobrá zpráva pro dlužníky, malér pro zaměstnavatele. Ministerstvo spravedlnosti informovalo, že s ohledem na přijetí zákona č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře aktualizuje výpočet splátek v oddlužení.„Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu splátek v oddlužení je třeba rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku 7 935 Kč (tj. 6 815 Kč + 1 120 Kč),"  informoval odbor insolvenční a soudních znalců.

Zákonem č. 17/2022 Sb., byl zákon o státní sociální podpoře novelizován tak, že za § 26 tohoto zákona byl vložen nový § 26a, kterým se stanovuje úprava navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Podle tohoto ustanovení se částka měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 stanovená nařízením vlády vydaným podle § 28 zákona o státní sociální podpoře pro rok 2022 navyšuje pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částku 1 120 Kč ("jde-li o bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy jednou osobou"). Stanoví-li nařízení č. 595/2006 Sb. (známo pod názvem „nařízení o nezabavitelných částkách") v § 1 odst. 1, že nezabavitelná částka vychází z „částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu" je proto podle právního názoru Ministerstva spravedlnosti, odboru insolvenčního a soudních znalců, potřeba pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu splátek v oddlužení rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku 7 935 Kč ("tj. 6 815 Kč + 1 120 Kč").

Výše uvedený právní názor, jakož i informace obsažené v metodice výpočtu splátek vyjadřují právní názor odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a nejsou právně závazné. Soudy, jiné orgány veřejné moci a ministr spravedlnosti coby orgán rozhodující ve vybraných řízeních ve druhém stupni mohou zaujmout jiný (opačný) právní názor. Výše zmíněným právním názorem ani metodikou výpočtu splátek není nijak dotčena dohlédací činnost insolvenčního soudu v konkrétním insolvenčním řízení, když pouze soud má pravomoc autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob v konkrétním insolvenčním řízení.

Prameny:

https://insolvence.justice.cz/informace-ministerstva-spravedlnosti-k-vypoctu-splatek-v-oddluzeni/,

https://www.ceska-justice.cz/2022/03/vypocet-splatek-v-oddluzeni-ministerstvo-informuje-o-zvyseni-normativnich-nakladu-na-bydleni/,

https://www.podnikatel.cz/clanky/nezabavitelna-castka-v-exekucich-zpetne-od-zacatku-roku-2022/?utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss.

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top