Resort financí navrhl pro příští rok další milostivé léto.

Vážení čtenáři, milí klienti, v České republice by se příští rok mohlo konat další tříměsíční milostivé léto pro dlužníky (povinné). Pokud by splatili od začátku července do 2. října nedoplatky na daních, stát by jim odpustil úroky a některé další platby. Drobné nedoplatky do 200 korun by se pak mohly úplně škrtnout. Toto zjištění vyplývá z návrhu právního předpisu, který zveřejnila na svém webu vláda. Ministerstvo financí chce tříměsíční akcí ulevit v době zdražování zadluženým domácnostem a hodlá rovněž snížit zátěž úřadů kvůli tzv. bagatelním dluhům.

Návrh zákona usiluje o vytvoření smysluplného nástroje pro podnícení motivace daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně (jistiny), eliminaci nedoplatků, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné, a vytvoření jedinečné příležitosti pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivce," zdůvodnilo svůj záměr ministerstvo financí.

Odpuštění příslušenství při splacení větších dluhů a škrtnutí bagatelních nedoplatků u finanční či celní správy označilo za „určitou formu daňové amnestie". Opatření, která jsou mimořádná a jednorázová, by mohly využít desítky tisíc občanů.

Daňové milostivé léto se má podle návrhu týkat pouze fyzických, nikoliv právnických osob. Pokud dlužník uhradí původní dluh neboli jistinu, odpustí se mu úrok z prodlení či z posečkané částky, náklady řízení a exekuční náklady s exempcí (výjimkou) hotových výdajů. Podle ministerstva financí není žádoucí odpouštět ale penále či pokuty, které mají sloužit jako trest za neplacení a k vynucení. Milostivé léto se nebude vztahovat ani na cla. Týkat by se mělo jen nedoplatků do letošního 30. června.

Dlužník by musel daňový dluh splatit příští rok od začátku července do 2. října. O odpuštění příslušenství by muset požádat. Částky nad 10.000 korun by se daly srovnat také ve čtyřech splátkách, byl by na to rok do začátku října 2024.

Resort navrhuje též škrtnout nedoplatky na daních i na příslušenství, které nepřesahují 200 korun. Tento krok by byl pro fyzické i právnické osoby. U nedoplatků u daní z nemovitosti to budou částky do 30 korun. Pokud bude mít malých nedoplatků dlužník víc, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. O zrušení bagatelních dluhů nebude nutné žádat.

Ministerstvo očekává, že by milostivého léta mohly využít „vyšší desítky tisíc" lidí. Předpokládá, že občané by mohli v milostivém létě splatit stovky milionů. Stovky milionů by pak rozpočet naopak nezískal po odpuštění úroků. Při splacení všech nedoplatků by finanční správa mohla odpustit na příslušenství až 8,3 miliardy korun a celní správa až 1,3 miliardy.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (Za využití webů MF, Úřadu vlády ČR, ČTK a iDNES.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top