Přijetím novely exekučního řádu se prý sníží vymahatelnost práva.

Vážení čtenáři, projednávání legislativní novely exekučního (zákon č. 120/2001 Sb.) a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) je poznamenáno mnoha neduhy. Samotná předloha trpí zásadními nedostatky, které se nepodařilo zhojit ani Legislativní radě vlády (ta ji ani neodsouhlasila!). Jakkoli si Exekutorská komora České republiky cení úsilí zákonodárců vynaloženého na projednání novely, po enormním množství uplatněných a vzájemně především interně (vnitřně) nesouladných pozměňovacích návrhů je podle Exekutorské komory ČR nejlepším řešením stažení návrhu z projednávání nebo jeho zamítnutí a příprava zcela nového exekučního řádu.

„Obáváme se, že i kdyby byly přijaty některé zásadní pozměňovací návrhy, a naopak nebyly odsouhlaseny ty nejméně zdařilé, nemůže výsledný produkt nikterak přispět ke kultivaci právního řádu, či odstranění největších vad systému. Výsledný zákon by bohužel komplikoval život nejenom věřitelům, soudním exekutorům, ale především dlužníkům," vyjadřuje postoj Exekutorské komory ČR její prezident Mgr. Jan Mlynarčík. Komora soudních exekutorů už dlouho volá po ustanovení reprezentativní meziresortní pracovní skupiny, ve které by měli zástupce rovnoměrně všechny zainteresované subjekty. Ta by měla za úkol kvalifikovaně vypracovat moderní exekuční řád, respektující vývoj posledních let.

„V Poslanecké sněmovně bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, které jsou často vzájemně nesouladné, mnoho z nich nebylo podrobeno žádné rozpravě nebo jsou legislativně nezvládnuté. Části z nich dokonce chybí dostatečné odůvodnění. Důsledkem toho je zcela zmatečná situace, která kolem novely exekučního a občanského soudního řádu panuje," dodává Jan Mlynarčík. Řada návrhů navíc obsahuje absurdity, které mohou vážně ohrozit vymahatelnost práva v České republice. Jedná se zejména o návrhy tzv. milostivého léta neboli odpuštění dluhů, které umožní zastavit exekuci, pokud povinný uhradí jistinu, protiústavní návrh na snížení odměn soudních exekutorů o třetinu, úpravy povinných záloh nebo pravidelné rozesílání spisů poštou bez jakékoliv úhrady a ochrany osobních údajů. V neposlední řadě je zvažováno další omezování mobiliárních exekucí, čímž by soudní exekutoři ztratili mnohdy poslední možnost, jak pomoci věřitelům.

„Původní étos vládního návrhu novely se zcela vytratil. Změny by nakonec měly největší negativní dopad na poctivé věřitele a zodpovědné členy našeho stavu. Jediným rozumným řešením, které se nabízí, je smést stávající předlohu ze stolu a plně se koncentrovat na vznik zcela nového leg. návrhu," uzavírá prezident Exekutorské komory ČR.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů Exekutorské komory ČR, E-news a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top