Přijetí novely exekučního řádu by bylo pro bytová družstva a SVJ pohromou.

Vážení čtenáři, tento týden budou poslanci projednávat novelu exekučního řádu, která má velké množství pozměňovacích návrhů a může být schválena ve zcela nevyhovující podobě. To by mělo za následek nadbytečnou regulaci exekucí (např. omezení mobiliárních exekucí) a významné posílení práv dlužníků na úkor věřitelů. Toho se obává i Svaz českých a moravských bytových družstev, který upozorňuje, že plánované legislativní úpravy by zejména pro malá bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) mohly znamenat katastrofu. Došlo by totiž k nárůstu neplatičů a následné špatné finanční situaci zmíněných právních subjektů, která může způsobit např. omezování dodávek tepla či energie do bytových domů.

Pakliže nebude možné efektivně vymáhat nezaplacené příspěvky od členů bytových družstev (zálohy na služby a poplatky spojené s užíváním bytu), mohou se družstva dostat do finančních problémů. „Neplatič v domě je vždy velký problém. Setkáváme se i s případy, kdy výše pohledávky za dlužníkem jsou i stovky tisíc korun. Jedná se o případy, které se již nyní někdy řeší několik let. Dlužník byt obývá i přesto, že neplatí. Existence nevymoženého dluhu jednoho člena družstva či SVJ může pak způsobit pád jiných do dluhové pasti," vysvětluje Jan Vysloužil, předseda SČMBD a pokračuje: „Teď neevidujeme nárůst absolutní výše dluhů, znepokojuje nás ale nárůst podílu nevymahatelných pohledávek."

Jestliže bude počet neplatičů narůstat, což je vzhledem k navrhovanému znění novely exekučního řádu velmi pravděpodobné, mohlo by v krajním případě při odpisu nedobytných pohledávek a vzniku ztráty u bytových družstev dojít k tzv. uhrazovací povinnosti. Ta je sice omezena trojnásobkem základního členského vkladu, ale i tak by tato finanční zátěž představovala pro řadu rodin dramatické dopady, protože u některých družstev může jít o desítky tisíc. Uhrazovací povinnost totiž dopadne na hlavy všech členů družstva podle usnesení členské schůze.

U společenství vlastníků bytových jednotek panuje situace ještě horší, protože tam za závazky společenství ručí vlastníci bez omezení ve výši svého spoluvlastnického podílu. Další problém je v tom, že nevymožené platby od dlužníků pak chybí.

„Pokud je dlužníků více, dochází k tomu, že chybí prostředky na opravy a investice, domy chátrají a ceny bytů se snižují. Není pak třeba ani na proplácení dodávek energií, jsou omezovány dodávky teplé vody a tepla do bytů. Bohužel s tím se už dnes setkáváme. Jsou to sice ojedinělé případy, ale je to reálné riziko," říká Vysloužil.

Svaz českých a moravských bytových družstev z tohoto důvodu varuje před nadbytečnou regulací exekucí in favorem (ve prospěch) dlužníků (povinných). Proto např. mobiliární exekuce nemůžeme jen tak drasticky omezit a doufat, že se to časem nějak vyřeší.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím SČMBD a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top