Právní výbor sněmovny doporučil odmítnutí teritoriality exekutorů.

Vážení čtenáři, milí klienti, zastavování bezvýsledných dlouholetých exekucí Poslanecká sněmovna zřejmě schválí, ale v jiné formě, než původně navrhla vláda. Pravděpodobně se rovněž částečně omezí zabavování movitých věcí a v případě nižších dluhů bude mít dlužník (povinný) právo je hradit podle splátkového kalendáře. Zavedení teritoriality (místní příslušnosti) soudních exekutorů by měla dolní komora naopak odmítnout.

Toto zjištění vyplývá ze stanovisek ústavně-právního výboru k poslaneckým pozměňovacím návrhům. Sněmovna bude předlohu schvalovat v dubnu. K vládní předloze se ve Sněmovně sešly desítky úprav. Právní výbor většinu z nich ke schválení nedoporučil nebo se na stanovisku k nim neshodl. De praxe to znamená, že by se pro ně neměla najít na plénu dostatečná podpora.

Vládní předloha by zavedla tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a bez souhlasu věřitele (oprávněného). Věřitel by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení.

Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle devět let. Výbor se přiklonil k pozměňovacímu návrhu, podle kterého by byla první lhůta šestiletá. Exekuce by pak mohla trvat nejdéle 12 let.

Zákonodárci by měli schválit také omezení mobiliárních exekuci seniorů, tělesně postižených (handicapovaných) lidí a u vymáhání dluhů z dětství. Exekuci movitých věcí by se vyhnuli lidé s dluhem do 50.000 korun, když by exekutorovi navrhli splátkový kalendář. Museli by splácet nejméně 1.500 korun měsíčně, přičemž celou dlužnou částku by museli uhradit do dvou let.

Čtveřice návrhů Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 na zavedení místní příslušnosti exekutorů ve výboru opět narazila. Jedna z návrhu úprav předpokládá úplnou teritorialitu exekutorů podle krajů, další tři částečnou místní příslušnost, tedy pouze u vybraných dluhů.

Nyní si mohou věřitelé exekutora svobodně zvolit. Zavedení tzv. teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora České republiky. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část soudních exekutorů s teritorialitou nesouhlasí.

Šanci mají podle stanoviska výboru dva poslanecké návrhy mířící na dluhy z minulosti. Sněmovna by mohla schválit úpravu, podle níž by dlužníkům vůči státu stačilo v exekuci splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení.

Mohly by se také zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1 500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu v podobě daňové úlevy a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Z vládní předlohy pravděpodobně zmizí jedna ze stěžejních částí. Ta se týká soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u soudního exekutora, který zahájil první z nich. Vláda si od změny slibovala snížení nákladů řízení.

Sněmovna se asi postaví proti zavedení povinné zálohy, kterou by věřitel musel skládat na úhradu nákladů hned na počátku exekuce. Záloha by měla vést věřitele podle vládního zdůvodnění ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena.

Z vymožených peněz by se podle úprav zmíněného výboru měla splácet nejdříve jistina dluhu, teprve potom úrok. Mohlo by se snížit penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění.

Sněmovna by ale mohla schválit i některé další kosmetické (rozuměj „drobnější") změny. Jde např. o povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a rozsahu údajů zapisovaných do centrální evidence exekucí.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím České justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top