Povinní mají znovu získat možnost vyřešit exekuce milostivým létem.

Vážení čtenáři, milí klienti, dlužníci (pozn. tzv. povinní) mají od měsíce září opětovně získat možnost využít tzv. milostivé léto a vyřešit své exekuce na dluhy u veřejných institucí a státních či polostátních korporací. Počítá s tím novela občanského soudního řádu (OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a exekučního řádu (E.Ř. – zákon č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterou zítra projedná vláda ČR. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby Sněmovna návrh odsouhlasila již v prvním čtení. Cílem této výše zmíněné legislativní novely je zmenšení počtu exekucí.

Dojde ke snížení zátěže celého systému vymáhání exekucí a k snížení tlaku na sociální systém, protože důsledkem snížení počtu exekucí by mohlo být i snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky, a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání," uvedl resort spravedlnosti v důvodové zprávě k návrhu. Podle ministerstva spravedlnosti lze předpokládat, že někteří dlužníci milostivé léto nevyužili kvůli současné energetické krizi a rostoucí inflaci.

Nové kolo milostivého léta bude dopadat na exekuční řízení zahájená před loňským 28. říjnem, v nichž jako věřitel figuruje stát, územní samosprávný celek včetně městské části, státní příspěvková organizace, veřejná vysoká škola, státní podnik, zdravotní pojišťovna nebo např. Česká televize a Český rozhlas. Dlužníci by měli soudním exekutorům nově hradit paušálně 1 500 korun plus DPH. „Tato částka by měla lépe odrážet výši nákladů soudního exekutora," napsali autoři návrhu. Na zaplacení původní dlužné částky a paušální částky budou mít dlužníci čtvrt roku od účinnosti novely. Nově budou muset exekutorovi písemně sdělit, že žádají o postup podle právní úpravy milostivého léta.

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím webů Česká justice, ČTK a Expresvykup.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top