Odborná veřejnost se zúčastnila ankety ohledně plošného zastavení exekucí.

Vážení čtenáři, dne 13. června jsme vás na těchto webových stránkách informovali o tom, že na sousedním Slovensku došlo k plošnému zastavení exekucí. Kardinální otázka, na kterou se budeme dnes snažit odpovědět, tedy zní, zda by se Česká republika měla inspirovat slovenskou novelou, která občanům zastavila exekuce.

V dnešní aktualitě tedy přinášíme názory dvou právních expertů. Prvním z odborníků je pan JUDr. Vladimír Plášil, LL.M, prezident Exekutorské komory České republiky. Tou druhou povolanou osobou je paní Mgr. et Mgr. Alena Vlachová, advokátka v Praze, Právník roku 2017 v kategorii Pro bono, která pomohla v rámci projektu „Děti bez dluhů“ oddlužit desítky dětí z dětských domovů, jež dostali do exekuce jejich neodpovědní rodiče či jiní zákonní zástupci.

Právní názor JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M.:

Dle názoru Dr. Plášila (cit.): „Je velice těžké komentovat legislativní proces probíhající v zahraničí, byť je to u našeho souseda nejbližšího – ve Slovenské republice. Z mediálních zdrojů Slovenské republiky i z informací Slovenské komory exekutorů ale máme k dispozici tyto podklady: Především na zastavení starších exekučních řízení vynaloží v nákladech Slovenská republika z kapes daňových poplatníků více než 40 miliónů eur, což je částka skutečně obrovská. Podle tiskové mluvčí Slovenské komory exekutorů předložilo slovenské Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona do vlády bez jakéhokoliv projednání v připomínkovém řízení a bez vědomí Slovenské komory exekutorů. Konference exekutorů, jako nejvyšší orgán Komory, zavázala prezidium SKE zadat vypracování nezávislé právní analýzy přijatého zákona. Pokud analýza ukáže protiústavnost zákona, je Slovenská komora exekutorů připravena podat proti němu ústavní stížnost. Slovenská komora exekutorů rovněž uvedla, že právnická veřejnost, významní zaměstnavatelé, a samosprávy tento zákon kritizují jako škodlivý. Samosprávný orgán soudních exekutorů na Slovensku upozorňuje na to, že zákon byl přijat čistě z politických důvodů, jako politický účelový krok, mající za cíl zlepšit pozice poslanců vládní koalice před blížícími se parlamentními volbami. Bohužel nemáme prozatím k dispozici reakce tamních věřitelů na tento nově přijatý zákon. Bezvýsledné exekuce jsou v českém prostředí otázkou, které se Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě věnuje. Plošné zastavení šířeji vymezeného okruhu exekucí legislativním aktem však nepovažujeme za nejvhodnější řešení.“

Právní názor Mgr. et Mgr. Alena Vlachové:

Mgr. et Mgr. Alena Vlachová (cit.): „Nesouhlasí s plošným zastavením všech (nebo téměř všech) „starých“ exekucí přímo právním předpisem. Je potřeba mít vždy na paměti, že věřiteli nejsou vždy jen „lichvářské“ společnosti apod., ale věřitelem může být například každý člověk, kterému byla způsobena škoda, nebo například společenství vlastníků jednotek, kde platící vlastníci ze svého doplácejí na dluhy neplatičů atd. Plošným zastavením exekucí ve snaze pomoci za každou cenu dlužníkům může na druhé straně docházet k výrazným nespravedlnostem vůči věřitelům. Pokud má být smyslem úpravy zastavení exekucí, v nichž nebylo po dobu několika let vymoženo žádné plnění, je třeba připomenout, že zákon [§ 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. (pozn. občanský soudní řád)] již dnes obsahuje důvod pro zastavení exekuce spočívající v tom, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Exekutor/exekuční soud pak může v každém jednotlivém případě na základě jeho specifických okolností rozhodnout o zastavení exekuce. Osobám v dluhové pasti byla již poskytnuta značná úleva v podobě nových pravidel pro oddlužení. Další opatření by mohla směřovat do oblasti nákladů exekuce, především pokud jde o vymáhání bagatelních dluhů tak, aby právními předpisy stanovená minimální odměna exekutora a minimální paušální náklady nepřevyšovaly několikanásobně hodnotu vymáhaného dluhu, ale byly určovány procentní částkou ze skutečně vymoženého plnění (jako je tomu u větších dluhů), resp. v případě nákladů skutečně vynaloženými a prokázanými náklady exekutora."

Celou anketu i s myšlenkami (a to i opačnými!) dalších významných osobností českého právnického světa (popř. i ministerstva spravedlnosti) naleznete na: https://www.ceska-justice.cz/2019/07/anketa-mela-by-se-cr-inspirovat-slovenskou-novelou-ktera-lidem-zastavila-stare-exekuce/. Nicméně se zdá, že plošné zastavení exekucí nebude tou správnou cestou!

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top