Od dnešního dne se dlužníkům otevírá možnost chráněného účtu.

Vážení čtenáři, milí klienti, zákonem č. 38/2021 Sb. se od 1. července 2021 mění občanský soudní řád. Účinnost legislativní novely měla být původně od měsíce dubna, avšak zákonem č. 155/2021 Sb., se posunula právě až na počátek července 2021.

Ta zavádí – jak již bylo výše řečeno - tzv. chráněný účet (pozn. právní úprava § 304c až 304e občanského soudního řádu). Každý povinný může mít pouze jeden takový účet, pokud by si zřídil další, komerční banka by to měla pomocí filtrů zjistit.

Tyto finanční prostředky budou pro věřitele nedotknutelné. Na chráněný účet nemůže být totiž nařízeno přikázání jiné peněžité pohledávky. Chráněny budou prostředky po provedených srážkách ze mzdy, příp. ty, které nepodléhají srážkám (stravenkový paušál, cestovní náhrady apod.).

Zaměstnavatel bude povinen na žádost zaměstnance či soudního exekutora potvrdit, že jsou na účet zasílány pouze tyto příjmy. V potvrzení se označí dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu, povinný (zaměstnanec), číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy vypláceny, a datum vystavení potvrzení.

Dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webu Podnikatel.cz)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top