Od 1.9.2022 budou moci dlužníci využít Milostivé léto II.

Vážení čtenáři, milí klienti, fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu aj. veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé léto se tedy vztahuje např. na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám.

Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Např. proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie," vysvětlil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. Slova ministra spravedlnosti dokládají statistiky Českého statistického úřadu. Ten uvádí, že meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci 2021 o 6,6 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v listopadu. Průměrná míra inflace za rok 2021 činila 3,8 %. Bylo to o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Šlo o nejvyšší průměrnou roční míru inflace od roku 2008. Ceny zboží v roce 2021 úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 4,4 %. Milostivé léto se ukázalo jako velmi výhodné pro všechny tři klíčové aktéry. Nejedná se o žádnou dluhovou amnestii či popření pravidla o tom, že dluhy se mají platit. Naopak věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny, dlužníci (povinní) se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát vrátil dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat někde v šedé zóně, ale podle běžných pravidel,” uvedl poslanec Mgr. Marek Výborný. Po věcné stránce se druhé milostivé léto odtoho prvního zásadně neliší. Návrh přináší v podstatě prodloužení právní úpravy, přičemž změny spíše vyjasňují některé pojmy, jejichž intepretace v aplikační praxi přinesla určité obtíže.

Hlavní změny, které tento návrh přináší:

1. Povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti návrhu.

2. Paušální náhrada nákladů exekuce se nově stanoví na částku 1 500,- Kč bez DPH.

3. Dlužník v exekuci (povinný) bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

4. Povinný bude moci požádat exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, a soudní exekutor bude povinen do 15 dnů odpovědět.

5. Výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022.

Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. V době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, je to tak mimořádná jednorázoví příležitost, jak se zbavit historické zátěže dluhů, u kterých příslušenství mnohdy nepochopitelně mnohonásobně překročilo výši jistiny samotné. Pro dlužníky, kteří uvázli v této dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," dodal poslanec Marek Výborný.

Poněkud jiný názor na návrh zákona, který dnes schválila vláda, má výkonná ředitelka České asociace věřitelů Mgr. Petra Kolářová. „Opakování Milostivého léta není dobrý signál pro společnost. Dluhy se totiž mají platit. Stát by měl svými kroky přispívat k tomu, aby tato základní zásada nebyla zpochybňována. Veřejnosti se dává najevo, že dvakrát za rok budou omilostněni všichni dlužníci mající závazky vůči státu, krajům a obcím. Podle věřitelů to není správné, a to z více důvodů. Jde především o morální hazard. Stát vzkazuje občanů, že mohou mít neřešené dluhy a že jednou za čas se jich snadno zbaví v rámci slevové akce. Jak to ovlivní postoj řádně splácejících dlužníků? Lidé s dluhovými problémy si samozřejmě zaslouží pomoc. Milostivé léto však není nejvhodnější způsob. Už jen proto, že poprvé nebylo příliš úspěšné," uzavřela Petra Kolářová.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a Ministerstva spravedlnosti)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top