Občané by mohli projít osobním bankrotem již za tři roky.

Vážení čtenáři, milí klienti, délka oddlužení by se mohla zkrátit z pěti let na tři roky. Počítá s tím legislativní novela insolvenčního zákona. Legislativní návrh zavádí do českého právního řádu část evropských pravidel, která měla být v České republice účinná už před téměř rokem. Kvůli nesplnění tohoto úkolu čelí ČR řízení o porušení unijního práva, ministerstvo spravedlnosti tak upozornilo na potřebu urychleného přijetí novely. Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. „Novela zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života," uvedlo ministerstvo. „Projednávání návrhu textu zákona bylo velmi náročné. Návrh zákona jsme opakovaně projednávali s předsedy koaličních poslaneckých klubů a opakovaně konzultovali se zástupci odborné veřejnosti. Zejména s insolvenčními soudci, insolvenčními správci, zástupci věřitelů a také neziskovým sektorem zastoupeným Člověkem v tísni," sdělil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Podle resortu stále existují překážky, kvůli nimž může být tato možnost pro některé lidi nedostupná. „To by se mohlo naplno projevit ve chvíli, jakmile fyzické osoby na území České republiky výrazněji pocítí sociální a ekonomické následky událostí posledních let," napsal v důvodové zprávě. K plošnému zkrácení doby oddlužení člověka na tři roky, a to bez ohledu na zdroj příjmů dlužníka, se vláda Petra Fialy (ODS) zavázala v programovém prohlášení.

Klíčové prvky novely podle ministerstva spravedlnosti:

1. Zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky;

2. Posílení opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po celou dobu je kladen důraz na poctivost dlužníka.

3. Návrh rovněž zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a nesnižoval své příjmy. Dlužník musí v průběhu plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy, popř. jiného příjmu. Zájmy věřitelů jsou tudíž v oddlužení uspokojivě chráněny.Návrh ctí, že režimy oddlužení pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby byly v nejpodstatnějších parametrech sjednoceny.

A. Návrh ctí, že režimy oddlužení pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby byly v nejpodstatnějších parametrech sjednoceny.

B. K přednostnímu uspokojení věřitelů pohledávek z výživného, zpravidla matek samoživitelek, návrh umožňuje provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení.

Ministerstvo zdůraznilo, že „pro vybalancování dopadů" zkrácení doby oddlužení zpřísnilo požadavky na řádné plnění povinností dlužníka a také posílilo opatření proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. „Sleduje-li dlužník nepoctivý záměr, soud mu vstup do oddlužení nepovolí, případně oddlužení neschválí, a vyplyne-li tato okolnost najevo později, schválené oddlužení dlužníkovi zruší, popřípadě dokonce dlužníkovi již přiznané osvobození odejme," popsalo v návrhu. „U intenzivně diskutované otázky vyvratitelné domněnky k osvědčení maximálního úsilí dlužníka se nepodařilo s předsedy koaličních poslaneckých klubů najít shodu. Návrh jsme proto v souladu s legislativními pravidly vlády do meziresortního připomínkového řízení předložili ve variantním řešení. Schválena byla druhá varianta, která staví na individuální míře uspokojení nezajištěných věřitelů určené jednotlivě pro každého dlužníka," doplňuje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. Návrh podle ministerstva spravedlnosti zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a nesnižoval své finanční příjmy. Dlužník musí při plnění splátkového kalendáře plně využívat svůj příjmový potenciál a dosahovat adekvátní mzdy, nebo jiného příjmu. Zájmy věřitelů jsou tudíž v oddlužení uspokojivě chráněny, uzavřelo ministerstvo.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti, webu České justice a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top