Milostivé léto III získává jasnější obrysy.

Vážení čtenáři, milí klienti, pravidla připravované třetí vlny oddlužení v rámci akce známé jako Milostivé léto by měla zohlednit i zásadní připomínky veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka. Ten se dlouhodobě snaží o narovnání podmínek pro různé skupiny dlužníků. Milostivé léto I a II umožňuje občanům zbavit se dluhů vůči úřadům a dalším institucím vymáhaných soudními exekutory. Splní-li dlužníci stanovené podmínky, mají nárok na odpuštění příslušenství dluhu, tedy např. úroku z prodlení nebo penále. Dlužníci (povinní), u kterých exekuci provádí úřad sám či kteří dokonce dobrovolně svůj dluh splácejí, ale tuto možnost dosud neměli. Takové nastavení podmínek považuje ombudsman Křeček od začátku za nespravedlivé a upozorňuje na to.

Již na konci roku 2021 se veřejný ochránce práv obrátil na ministra financí a žádal jej, aby se zabýval situací dlužníků, kteří nemohli využít Milostivého léta I, protože vůči nim vede exekuci sám úřad nebo kvůli tomu, že své dluhy splácejí mimo exekuci. Změnu se sice nepodařilo prosadit do pravidel aktuálně probíhajícího Milostivého léta II, nyní ale ministr financí žádost ombudsmana a dlužníků vyslyšel a Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tedy Milostivé léto III. Veřejný ochránce práv se nyní snaží zajistit, aby se do třetího kola Milostivého léta mohlo zapojit co nejvíce povinných. Návrh právního předpisu totiž zatím předpokládá, že se bude vztahovat jen na dluhy u finančních úřadů, celních úřadů či Ministerstva financí.

Ve svých připomínkách k návrhu zákona se tak ombudsman zasazoval např. o to, aby zákon umožnil i obcím a krajům se k Milostivému létu III připojit. Pokud bude toto pravidlo schváleno, budou obce moci využít mimořádného odpuštění dluhů například u místních poplatků, mezi které kupříkladu patří poplatek za komunální odpad nebo ten ze psa. Uhradí-li pak dlužník za stanovených podmínek dlužný poplatek, dosáhne na odpuštění exekučních nákladů nebo na odpuštění tzv. zvýšení poplatku, které obecní úřad může uložit jako sankci za pozdní platbu.

Další významnou oblastí, kterou je třeba podle ombudsmana Stanislava Křečka řešit, jsou rovněž odvody na sociální a zdravotní pojištění. „Rozumím tomu, že může být v praxi jednoduší řešit odpuštění dluhů v gesci jednoho ministerstva než koordinovat vícero agend v působnosti různých ministerstev. Považoval bych však za nespravedlivé, pokud by nakonec výsledkem bylo to, že v případě některých veřejnoprávních plnění spravovaných v rámci daňové exekuce dlužníci budou moci dosáhnout na odpuštění dluhů obdobně jako u soudních exekutorů a v jiných ne,"  konstatoval Stanislav Křeček v připomínkách k návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Rozhodl se proto oslovit přímo ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví. V dopisech oba ministry upozornil, že připravovaný zákon veřejnoprávní pojistné (sociální a zdravotní) nezahrnuje a požádal je o vstřícný přístup k těm dlužníkům, kteří neměli nebo nebudou mít možnost zbavit se svých dluhů na pojistném v rámci Milostivého léta I a II.

Mgr. Petr Jezdinský (za pomoci Advokátního deníku a Kanceláře veřejného ochránce práv)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top