Kárný senát dal exekutorovi pokutu 50 tis. za prodlení při zastavování exekucí.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu uložil píseckému soudnímu exekutorovi Stanislavu Pazderkovi pokutu 50.000 korun. Podle ministerstva spravedlnosti v 18 případech neučinil nezbytné kroky k okamžitému zastavení exekuce po pravomocném osvobození povinného od placení pohledávek. Zastavování exekučních řízení trvalo od devíti do 63 měsíců. Uložený postih odpovídá návrhu ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Pokud exekutor zjistí osvobození povinného od placení pohledávek, má povinnost učinit kroky k zastavení exekuce, a to i bez návrhu ze strany povinného (pozn. dlužníka), plyne z rozhodnutí, které vyhlásil předseda kárného senátu JUDr. Josef Baxa.

Osvobození od placení pohledávek nastává podle insolvenčního zákona především poté, co soud rozhodne o splnění podmínek oddlužení. Pazderka se vyhlášení rozhodnutí nezúčastnil. V únoru před kárným senátem odmítl vypovídat, hovořil za něj advokát Jan Frišman. Exekutor měl podle něj jiný právní názor než ministerstvo spravedlnosti, což nelze pokládat za kárné provinění. Podle Frišmana právní norma nehovoří o zastavení exekuce zcela jednoznačně. Pazderka se tak necítil povinen exekuci ihned sám zastavit, když k tomu nedostal návrh. Blažka u soudu zastupovala Lucie Čevelová z ministerstva. Podle ní Pazderka nerespektoval judikaturu, která už tehdy byla ustálená, a šlo o úmyslné jednání, přičemž není jasné, na co chtěl vlastně exekutor čekat. „Má postupovat rychle, účelně, dbát ochrany práv účastníků," prohlásila v únoru Čevelová. Podle kárného senátu nešlo u Pazderky o jiný právní názor, ale spíše o výkladový exces. Exekuční řád sice nestanovuje konkrétní lhůty, neznamená to však, že by se exekutor mohl dopouštět průtahů a nečinnosti. Stav insolvence by měl podle kárného senátu kontrolovat nejméně jednou za tři měsíce. Pokud zjistí osvobození od placení pohledávek, měl by činit další úkony směřující k zastavení exekuce.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Česká justice)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top