Finanční správa představuje efektivnější způsob dražeb.

Vážení čtenáři, finanční správa zavádí od počátku září 2019 nový způsob dražeb věcí zabavených v rámci daňové exekuce a spouští Aplikaci Elektronických  Dražeb (APED). Jedná se o elektronickou formu dražeb, kterých se dražitelé budou moci zúčastnit bez fyzické přítomnosti a s volitelným využitím nastavení limitu svého nejvyššího dražebního podání (maximální nabízené ceny).

Mezi způsoby vymáhání daňových nedoplatků patří i daňová exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí. Finanční správa draží jak movité věci včetně automobilů, tak stavby, byty či pozemky dlužníků.

Dosud realizovala Finanční správa dražby jen klasickým způsobem, tedy za osobní účasti dražitelů v dražební místnosti finančního úřadu. „Klasické dražby Finanční správy nezájmem uchazečů určitě netrpí, ale od zavedení atraktivnější elektronické formy dražeb očekáváme nárůst zájemců o koupi nabízených movitých a nemovitých věcí,“ sdělila generální ředitelka Tatjana Richterová.

1. září 2019 byla spuštěna nová aplikace APED, která bude používána pro dražby nařízené Finančním úřadem pro Středočeský kraj (od 1. 1. 2020 předpokládá Finanční správa rozšíření tohoto způsobu dražby na všechny finanční úřady). Účast zájemců o elektronické dražby ale už nyní není omezena např. bydlištěm. Uživatelský účet si budou moci zřídit jak osoby fyzické, tak osoby právnické. Pro zřízení uživatelského účtu zájemce o elektronické dražby je potřebná registrace v aplikaci a její jednorázové ověření na územním pracovišti finančního úřadu, které je uvedeno na seznamu dostupném v APED. Uveřejnění nabídky prvních elektronických dražeb lze očekávat v průběhu září 2019, zájemci tak budou mít možnost si před termínem konání dražby s dostatečnou časovou rezervou založit uživatelský účet. Průběh elektronických dražeb bude možné sledovat v aplikaci APED i bez zřízení uživatelského účtu. Přehled všech dražeb FS v rámci ČR na webových stránkách FS bude i nadále zachován, obsahovat bude jak dražby klasické, tak elektronické.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Bc. Jaroslav Oborný, obchodník s nemovitostmi

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top