Exekutoři jsou připraveni na el. výměnu dat se zaměstnavateli.

Vážení klienti, milí čtenáři, počínaje dnem 1. ledna 2024 se do exekučního řízení zavádí pro takzvané kvalifikované plátce mzdy (tj. zaměstnavatele povinného, resp. dlužníka) povinnost poskytovat soudním exekutorům součinnost v elektronické podobě. Konkrétní podobu a formát datového souboru určí novela vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

Kvalifikovaným plátcem mzdy se rozumí takový zaměstnavatel, jehož úhrn obratu za poslední účetní období předcházející žádosti soudního exekutora o součinnost dosáhl alespoň částky 100 000 000 Kč nebo který zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Změna ve způsobu poskytování součinnosti zásadně přispěje k urychlení a zefektivnění exekučního řízení pro všechny zúčastněné subjekty, neboť v mnoha ohledech bude možné procesy automatizovat. Dle velikosti zaměstnavatele a jeho schopnosti přizpůsobit či nastavit svůj software se může jednat o úsporu v řádu desítek až stovek pracovních hodin měsíčně. „Výměna dat bude probíhat na základě elektronického datového souboru,  na jehož přípravě se významným způsobem podílela Exekutorská komora České republiky a který lze automaticky zpracovat a poskytnout tak součinnost exekutorovi prakticky okamžitě a bez zbytečných personálních a časových nákladů na straně zaměstnavatelů,” vysvětluje a uzavírá Mgr. Jan Mlynarčík, prezident EK ČR.

Více si o této legislativní novince můžete přečíst na: https://www.podnikatel.cz/clanky/soucinnost-zamestnavatelu-vuci-exekutorum-v-nove-podobe/.

Prameny:

https://feedit.cz/2023/12/14/soudni-exekutori-jsou-pripraveni-na-elektronickou-vymenu-dat-se-zamestnavateli/;

https://advokatnidenik.cz/2023/12/20/soudni-exekutori-jsou-pripraveni-na-elektronickou-vymenu-dat-se-zamestnavateli/.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím shora uvedených pramenů)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top