EK ČR se staví proti legalizaci protiprávních poskytovatelů právních služeb.

Vážení čtenáři, milí klienti, Exekutorská komora České republiky zaslala vládě České republiky otevřený dopis. Exekutorská komora České republiky je totiž hluboce znepokojena schválením nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Část tohoto nařízení, které nabývá účinnosti dne 1. července 2021, bezprecedentním a nepřípustným způsobem zasahuje do výkonu svobodné právnické profese, kterým je advokacie.

Není tomu tak dávno, co se společným úsilím právnických profesních komor podařilo do exekučního řádu, notářského řádu a koneckonců i do zákona o advokacii včlenit ochranu před tzv. vinklařením, čili neoprávněným poskytováním právních služeb. Stalo se tak zákonem č. 258/2017 Sb., jímž byly do zmíněných právních norem zavedeny přestupky na úseku neoprávněného vykonávání exekuční, notářské a advokátní činnosti. Navzdory tomu jsme nyní svědky nepřijatelného zásahu do výkonu činnosti jedné z právnických profesí – advokacie. Schválením výše zmíněného nařízení vlády bylo umožněno „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy", v rámci čehož mají osoby s „pouhým" živnostenským oprávněním jednat jménem klienta a na jeho účet. Vláda schválením výše zmíněného nařízení umožnila poskytování právních služeb, které evidentně spadají pod výkon advokacie, právním laikům, jimž k jejich poskytování postačí pouze bezúhonnost a svéprávnost. Podobně stát zamýšlí nepřípustně zasáhnout i do činnosti soudních exekutorů, a to povinným skládáním záloh na náklady exekuce, které povede pouze k tomu, že se provádění exekuční činnosti přesune do státem neregulovaných oblastí, jakým jsou inkasní a vymahačské agentury, v horším případě do šedé zóny.

Na tomto místě považuje Exekutorská komora ČR za potřebné zdůraznit, že jednotlivé právnické profese a jejich činnost jsou poměrně důsledně regulovány právními předpisy. Advokáti, stejně jako soudní exekutoři nebo notáři, mají vysokoškolské právnické vzdělání, skládají povinně odborné zkoušky a účastní se pravidelně odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Cílem všech těchto opatření je to, aby adresátům jejich činnosti byly právní služby poskytovány řádně a dostatečně kvalifikovaným způsobem. Všichni zástupci regulovaných právnických profesí mají také ex lege (ze zákona) povinnost mlčenlivosti a povinné pojištění profesní odpovědnosti ke krytí případných škod, které by mohli způsobit v důsledku výkonu své činnosti.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím Advokátního deníku a Exekutorské komory ČR)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top