EK ČR se ohradila proti podmínkám tzv. milostivého léta.

Vážení čtenáři, milí klienti, Exekutorská komora České republiky se ohradila proti podmínkám tzv. milostivého léta, obsaženým v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. Komora uvedla, že nemá nic proti původní myšlence, kdy stát odpustí příslušenství dluhů některým dlužníkům, kteří dluží veřejnoprávním subjektům. Vadí jí ale nesystémovost řešení.

Podmínkou milostivého léta je, aby dlužník uhradil dlužnou částku v mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022.

Chce-li stát odpouštět dluhy, jistě to udělat může. Exekutorská komora ČR vnímá, že se stát takto snaží pomáhat občanům, kteří se dostali do tíživé situace. Měl by tak ale činit systémovým způsobem, na své náklady a samozřejmě v době, kdy si může dovolit zhoršit stav veřejných financí," prohlásil prezident komory Jan Mlynarčík.

Vedení každé exekuce vyjde nyní průměrně na 4 500 korun bez DPH. „Na základě milostivého léta bude ale soudním exekutorům proplacena pouze poměrná část těchto nákladů 750 Kč. Tato částka byla původně určena na úhradu nákladů spojených s aplikováním milostivého léta. Přijde mi nefér, že stát v průběhu hry změní její pravidla. Soudní exekutoři veškeré náklady hradí ze svého, nedostávají nic ze státního rozpočtu a nyní nemůžeme vymáhat ani skutečné náklady, které nám s vedením těchto exekucí vznikly," doplnil.

Ideální řešení podle jeho názoru v sobě spojuje aspekt pomoci dlužníkům a nediskriminačního přístupu k soudním exekutorům. Milostivé léto se týká exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se nevztahuje.

„Neboli stát si své exekuce vůči všem dlužníkům bude provádět i nadále, včetně veškerého příslušenství," poznamenal.

Podle Mlynarčíka panuje obava, že stát milostivým létem nahrává i těm dlužníkům, kteří se svým finančním závazkům systémově a účelově vyhýbají a nebudou teď muset platit úroky, poplatky ani další příslušenství. Nelze pominout i časové hledisko.

Ten, kdo se snažil uhradit své závazky do účinnosti zmiňované novely, je nelogicky znevýhodněn a diskriminován proti těm, kteří své závazky, často úmyslně a cíleně, hradit nechtěli," uzavřel.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití Exekutorské komory České republiky, ČTK a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top