Chybí zákon o sociálním bydlení, který by zakotvil právo na pomoc v nouzi.

Vážení čtenáři, milí klienti, za největší systémový problém považují organizace na podporu bydlení chybějící zákon o sociálním bydlení, který by zakotvil právo sociálně slabých občanů na účinnou pomoc v bytové nouzi, a určil, kdo a jak má ohroženým lidem bydlení zajistit. Zákon o obcích (pozn. zákon č. 128/2000 Sb.) pouze zmiňuje skutečnost, že obce a města mají vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých obyvatel, včetně těch bytových. Pomáhající organizace proto často nahrazují služby, které by i podle Ústavního soudu měl zajišťovat stát.

Podle zkušeností pomáhajících organizací ani obecní bydlení nemusí pro občany v krizi představovat řešení. Zabydlování těch, kteří často už prošli životem na ubytovnách, v nevhodných prostorách či dokonce pobývali na ulici, se organizacím většinou lépe daří díky spolupráci s vlastníky privátních bytů než těch obecních. „Domluva se soukromými vlastníky bytů bývá zpravidla rychlejší a pružnější. Přidělování obecních bytů je naproti tomu svázáno striktnějšími pravidly, obce tak ne vždy mohou pohotově reagovat na aktuální potřebu konkrétního člověka či rodiny. V neposlední řadě je bytů v soukromém vlastnictví nesrovnatelně více než těch obecních," poukázala spoluautorka průzkumu, právnička Jana Mikulčická. Dostupnost vhodného bydlení nebo jeho kvalita mají významný vliv i na další oblasti života lidí. Určují např., zda mají lidé vhodné podmínky pro výchovu dětí. Ovlivní, jak mají dostupnou zdravotní péči. Rozhodují o tom, v jaké nejistotě ze ztráty bydlení a s tím spojeným stresem lidé žijí. „Nejzávažnější jsou pak dopady na děti, u nichž může život v nevyhovujících podmínkách velmi negativně ovlivnit budoucí životní dráhu. V důsledku rostoucích nákladů na bydlení a energie je navíc bytovou nouzí ohrožena stále širší skupina obyvatel," upozornil ve zprávě ombudsman Stanislav Křeček.

S výsledky šetřeníveřejný ochránce práv postupně seznamuje klíčové aktéry, jako jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, zástupci obcí i organizace pomáhající lidem v bytové nouzi. Někteří z nich už měli možnost o dobré praxi v zajišťování bydlení diskutovat i na kulatém stole, který Kancelář ombudsmana uspořádala v závěru roku. Osvědčenými postupy se nyní mohou obce nebo další pomáhající organizace inspirovat také při své činnosti. Ministerstvům zase může výzkum pomoci při přípravě dalších plánů pro řešení bytové nouze.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a Kanceláře veřejného ochránce práv)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top