Většina Čechů, Moravanů a Slezanů s finančními příjmy vystačí.

Vážení čtenáři, milí klienti, většina Čechů s příjmy zatím vystačí.Občanů s finančními problémy ale meziročně přibylo. Toto zjištění vyplývá z průzkumu, který letos v květnu až červenci provádělo Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (dále i jako „CVVM"). Snadno s příjmy vychází 53 procent českých domácností a obtížně 45 procent. Hůře jsou na tom podle průzkumu zejména důchodci, dělníci a ženy v domácnosti. Zmíněné empirické šetření provádělo CVVM v období od 14. května do 11. července. Zúčastnilo se ho 994 obyvatel České republiky starších 15 let.

V posledních 20 letech panovala nejhorší situace v roce 2012, kdy končila celosvětová hospodářská krize. Tehdy uvádělo 30 procent domácností v České republice, že s příjmy vychází snadno, a 69 procentům příjmy nestačily. Od roku 2013 se situace zlepšovala. Loni v červnu si na objem příjmů stěžovalo 40 procent domácností a 58 pct konstatovalo, že s příjmy vystačí snadno. Letos ale pozitivních odpovědí v meziroční komparaci o pět procentních bodů ubylo a stejnou měrou narostl podíl domácností s finančními potížemi.

Letos výrazně rostou ceny energií či pohonných hmot i dalšího zboží a služeb. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v ČR letos v červnu meziročně stouply o 17,2 procenta.

Ve výrazně horší situaci se podle šetření nacházejí domácnosti s příjmem do 20.000 korun. V této skupině skoro tři čtvrtiny domácností prohlašují, že s příjmy vycházejí pouze obtížně. U domácností s příjmy nad 40.000 korun má potíže 32 procent z nich. Potíže vyjít se svým příjmem častěji uváděli důchodci či lidé pracující v dělnických profesích a také ženy v domácnosti nebo na rodičovské či mateřské dovolené.

Finanční problémy se taktéž častěji objevují u občanů s nižším vzděláním. U domácností lidí se středním vzděláním bez maturity nebo vyučených vystačí s příjmy obtížně 55 procent z nich. Mezi respondenty se středním vzděláním s maturitou má potíže s financemi 43 pct domácností a mezi vysokoškoláky 25 procent.

Naprostá většina Čechů, Moravanů a Slezanů, a to přes 90 procent, sdělila v šetření, že příjmy jejich domácnosti vystačí na základní potřeby - jídlo, oblečení či běžné potřeby pro domácnost.

Obdobný podíl dotazovaných také nemá potíže s výdaji na zdravotní péči nebo léky. Nadpoloviční většina dotázaných uvedla, že příjmy domácnosti stačí rovněž na koníčky, kvalitnější potraviny či spoření. Méně než polovina lidí si může dovolit finančně podporovat své rodiče či rodiny svých dětí nebo kupovat zahraniční dovolené a luxusní zboží.

Do velmi obtížné finanční situace se za posledních 12 měsíců od konání výzkumu dostalo 21 procent domácností v České republice. Jedná se o analogický podíl jako v předchozích třech letech. Nejhorší panovala situace v roce 2012, kdy skoro dvě pětiny domácností uvedly, že se dostaly do problémů s penězi.

Za chudou pokládá svou domácnost 18 procent účastníků šetření a za bohatou 11 procent. Největší podíl Čechů - 70 procent - uvedlo, že jejich domácnost není chudá ani bohatá. Opět jde o podobné podíly jako při dotazníkových šetřeních z posledních let.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím CVVM a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top