Exekutoři plánují napadnout změnu exekučního řádu u Ústavního soudu.

Vážení čtenáři, milí klienti, Exekutorská komora České republiky se chystá napadnout novelu exekučního řádu u Ústavního soudu. Vadí jí, že by soudní exekutoři neměli mít nárok na úhradu finančních nákladů řádně vedených, avšak bezvýsledných exekucí. Komora o této skutečnosti informovala v tiskové zprávě. Legislativní změnu zákona posvětila Poslanecká sněmovna. Novela mj. umožňuje zastavit dlouhodobě bezvýsledné exekuce od roku 2023. Částečně se má omezit zabavování movitých věcí a změní se např. i pořadí splácení dluhu.

Exekutorská komora je přesvědčena, že schválená podoba zákona obsahuje mnoho vad. „Některé schválené změny si totiž odporují, a proto bude velmi komplikované všechna nová pravidla uvést do aplikační praxe," uvádějí zástupci exekutorů. Komora se také již dříve vymezila proti retroaktivním účinkům novely u zahájených řízení. Za protiústavní považuje komora zánik nároku soudních exekutorů na úhradu nákladů u exekucí zastavených podle nových pravidel. Hodlá se proto obrátit na Ústavní soud. „Vzhledem k předchozím výrokům Ústavního soudu nepochybujeme o tom, že budeme úspěšní," sdělil prezident komory Jan Mlynarčík.

Exekutoři mají k novele zákona i další výhrady. Jsou přesvědčeni, že neobsahuje klíčové úpravy, které by mohly pomoci stabilitě vymáhání práva. „Mluvím např. o principu jeden dlužník, jeden exekutor a o nezávislém přidělování exekučních případů podle místní příslušnosti exekutora," poznamenal Mlynarčík.

Legislativní novela exekučního řádu, kterou včera poslanci schválili se senátními úpravami, předpokládá šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil.

Bezvýsledná exekuce by se mohla ještě dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let. Senát prosadil částečnou zpětnou platnost lhůt. Nynější šestileté a delší exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023, tedy rok po účinnosti novely.

Obligatorní (povinná) záloha věřitele na náklady exekuce bude podle schváleného znění podmínkou až pro prodloužení exekuce, byť s některými exempcemi (výjimkami).

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) už dříve řekla, že částku stanoví ministerská vyhláška a bude činit nejvýše 500 korun.

Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení a nakonec náklady věřitele. Nemělo by se tak stávat, že úrok roste rychleji, než je dlužník schopen splácet.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů ČTK, Advokátního deníku a Lidových novin)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top