Exekutoři mají obdržet náhradu nákladů za zastavení bezvýsledné exekuce.

Vážení klienti, milí čtenáři, soudní exekutoři se od státu dočkají paušální náhrady nákladů, které vynaloží na zastavení tzv. bezvýsledných exekucí. Počítá s tím legislativní novela exekučního řádu (pozn. zákon č. 120/2001 Sb.), kterou tuto středu (tj. zítra) projedná vláda ČR. Resort justice požaduje, aby Poslanecká sněmovna změnu přijala už v prvním čtení. Podle původně přijaté úpravy neměli exekutoři dostávat u bezvýsledných exekucí žádné náhrady, což se chystali napadnout u Ústavního soudu.

Zastavování bezvýsledných exekucí je novinkou, která je účinná od 1. ledna. Podle odhadů Exekutorské komory České republiky má už letos zbavit exekucí zhruba 50.000 až 80.000 povinných (dlužníků). Týká se exekucí, v nichž se za posledních šest let nepodařilo nic vymoci a které nezahrnují nemovitost. Exekutorská komora odhaduje, že zastavení bagatelních exekucí by se mohlo celkem týkat 700.000 až 800.000 řízení. Prezident komory Jan Mlynarčík k tomu už dříve poznamenal, že exekutoři si sice uvědomují, v jaké situaci se nachází státní rozpočet, ale jenom za poštovné by podle něj v těchto případech zaplatili 100 mil. korun. „Soudní exekutoři nemohou za to, že se jim nepodařilo nic vymoci," zdůraznil.

Soudní exekutor vyzve věřitele ke sdělení, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud věřitel nevyjádří nesouhlas a nesloží zálohu na další vedení exekuce, exekutor zabavení majetku zastaví. Složením zálohy lze šestiletou lhůtu prodloužit o další tři roky, a to max. dvakrát. Celková doba bezvýsledné exekuce tak nesmí překročit 12 let.

Podle původních pravidel nastavených novelou z roku 2021 by právo exekutora na náklady při zastavení bezvýsledné exekuce většinou zcela zaniklo. „To lze považovat za důsledek, který je v rozporu s judikaturou Ústavního soudu," upozornilo v materiálech k aktuálnímu návrhu ministerstvo spravedlnosti. Podle exekučního řádu totiž soudní exekutor „vykonává exekuční a další činnost za úplatu". Exekutor by tak měl podle ministerstva získat jako náhradu nákladů spojených se zastavením bezvýsledné exekuce paušál ve výši 1.050 korun plus DPH. Peníze bude platit stát, resp. exekuční soud. Podmínkou bude, že exekuce byla nařízená před 1. 1. 2022. „Výše náhrady je podobná jako výše paušální náhrady nákladů, která soudnímu exekutorovi náleží v souvislosti se zastavením tzv. bagatelní exekuce - v tomto případě se daný postup osvědčil," uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo doplnilo, že aktuální návrh k bezvýsledným exekucím odsouhlasili předsedové poslaneckých klubů stran vládní koalice a zástupce poslaneckého klubu hnutí ANO. Přesto s ním nesouhlasí ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou z vládní ODS. Resortu financí vadí výše částky paušální náhrady a dopad navrhované úpravy na státní rozpočet. Spravedlnost vypočítala, že potřebuje navýšit svou rozpočtovou kapitolu o 1,2 miliardy korun.

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Ministerstva spravedlnosti a ČTK)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top