Dětské dluhy vyřeší novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu.

Vážení čtenáři, novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, vláda schválila. Sdělila to ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Legislativní předloha např. redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Podobně ministerstvo navrhuje limitovat i vymáhání smluvních pokut.

„Jako ministryně spravedlnosti mám největší radost, že prošel vládní návrh, který byl předkládán mimo legislativní plán prací a jedná se o dětské dluhy, kterým budeme zamezovat tomu, aby vůbec vznikaly. Bude to preventivní opatření a ten návrh jsme v podstatě sladili se shodným návrhem poslaneckým," uvedla k tématu ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Dle resortu spravedlnosti se s dětskými dluhy a jejich následky potýkají desítky tisíc dospělých Čechů. Do své předlohy proto zapracovalo i poslanecký návrh, který už je ve Sněmovně. „Znemožní například vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání či uznání proti nezletilému," shrnula ministryně Benešová.

Novela obsahuje opatření, která ve svém důsledku předejdou tomu, aby byly lidem dluhy z dětství v dospělosti zátěží. Novela omezí možnost vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti. Splnění těchto dluhů bude možné vymoci jen z majetku nabytého před nabytím plné svéprávnosti.

Jestliže by byl exekucí postižen majetek, který k vymožení těchto dluhů postihnout nelze, bude se moci povinný domáhat v této části jeho zastavení. Dále by měl rodič dítěte ručit za jeho dluhy vzniklé z právního jednání před nabytím plné svéprávnosti, pokud za dítě jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas. Nezletilý mladší 13 let by neměl nést majetkové důsledky způsobené škody (případně jen výchovné a morální).

Škodu způsobenou takovým nezletilým by měl nahradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Pokud nebyla škoda způsobena zanedbáním náležitého dohledu, měl by škodu nahradit nezletilý aspoň v těch případech, kdy ji způsobil úmyslným trestným činem, nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.

Generelně (obecně) spotřebitelům, kteří se dostali do prodlení s plněním dluhu, se dále usnadní jeho splacení díky změně pořadí započítávání plnění na jistinu a příslušenství. V neposlední řadě se vůči nezletilému znemožní vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání (v případě tzv. fikce uznání).

Návrh prošel standardním meziresortním připomínkovým řízením a byl projednán Legislativní radou vlády. Příprava návrhu zákona byla koordinována také s Podvýborem Ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V loňském roce byl obsah návrhu na jeho jednání opakovaně podrobně projednáván. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo nabytí účinnost novely od 1. ledna 2021.

 

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů www.justice.cz, ČTK, České justice a Advokátního deníku)

Mgr. Jaroslav Oborný, realitní specialista

 

Aktuální články k výkupům nemovitostí

Výkup nemovitostí v Praze a blízkém okolíVýkup nemovitostí při nemožnosti splácet hypotékuVýkup nemovitostí v exekuciSlužby pro klientyGDPRPoučení pro spotřebitele

Spolupracujeme s realitní a advokátní kanceláří JURIS REAL, spol. s r. o.

Top